Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www_zspczarne/templates/zspczarne_14_10_2020_002_b/functions.php on line 205

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W CZARNEM DLA OPIEKUNÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KONTA MICROSOFT W RAMACH PAKIETU OFFICE 365.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów (oraz ich opiekunów) korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Czarnem, adres: ul. Leśna 2, 77-330 Czarne, tel. 59 83 33 740;

2) Cele przetwarzania danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 wynikają z:
a) obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych – § 1-2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.493) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) wyrażonej dobrowolnie przez Opiekuna ucznia zgody na przetwarzanie przekazanych jego danych osobowych w celu korzystania z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 oraz art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.

3) Podanie danych osobowych ucznia i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, niemniej jest konieczne do utworzenia i korzystania ze szkolnego konta Microsoft
w ramach pakietu Office 365;

4) Opiekunowi ucznia przysługują prawa:
a) dostępu do dotyczących ucznia danych oraz otrzymania ich kopii,
 b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi
w art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
h) Osobowych.

5) Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft w ramach pakietu Office 365 będą przechowywane do czasu funkcjonowania szkolnych kont Microsoft w ramach pakietu Office 365 lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie we wskazanym celu;

6) Administrator Danych udostępnia firmie Microsoft niektóre dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft, w szczególności ich: imię i nazwisko, klasę, utworzony adres e-mail i hasło do niego. Dodatkowe informacje na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;

7) Dane osobowe uczniów korzystających z konta Microsoft mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym ze Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych;

8) Dotyczące ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, , w tym profilowaniu;

9) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych uczniów korzystających z konta Microsoft do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem

Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

progecad.pl

Korzystamy z programu progeCAD Professional